தேவன் எழுந்தருள்வார்

Inspiration HOME தேவன் எழுந்தருள்வார் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பான சகோதரிகளுக்கு வாழ்த்துக்கள். நம் வீட்டில் சின்னப்பிள்ளைகள் அதிகக் குறும்பு செய்து கொண்டிருக்கும் போது இருக்கும் இடத்தில் இருந்து பெரியவர்கள் சத்தம் போடாதே! குறும்பு செய்யாதே என்று அதட்டிக்…

Continue Readingதேவன் எழுந்தருள்வார்

செய்வதை விரும்பி செய்

Inspiration HOME Children's Special ஹலோ குட்டீஸ், நல்லாயிருக்கீங்களா!,L.K.G படிக்கும் ஒரு பாப்பாவும், அவங்க அம்மாவும் கடைக்குப் போவதற்காக புறப்பட்டனர். அம்மா கதவைப்பூட்டிக் கொண்டிருக்கும்போது அந்தப் பாப்பா வீட்டு வாசலில் நின்று, எதையோ ரொம்ப கவனமாகப் பார்த்துக் கொண்டிருந்ததை அந்தப் பாப்பாவின்…

Continue Readingசெய்வதை விரும்பி செய்

கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யுங்கள்

Inspiration HOME கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யுங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் சகோதரிகளுக்கு வாழ்த்துக்கள். தேவனுடைமய பெரிதான கிருபையினால் இந்த செய்தியின் வாயிலாக உங்களைச் சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியடைகிறேன். அசதியாயிராமல் ஜாக்கிரதையாயிருங்கள். ஆவியிலே அனலாயிருங்கள். கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யுங்கள்…

Continue Readingகர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யுங்கள்

உயிர்த்தெழுந்த உன்னதர் இயேசு உன்னருகே தான் இருக்கிறார்…

Inspiration HOME உயிர்த்தெழுந்த உன்னதர் இயேசு உன்னருகே தான் இருக்கிறார்... கிறிஸ்துவில் அன்பான வாலிபத்தம்பி தங்கைகளே, மரித்து உயிர்த்தெழுந்து இன்றும் உயிரோடு நம் அருகே இருக்கின்ற நம் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள்.""தம்மை நோக்கிக் கூப்பிடுகிற யாவருக்கும், உண்மையாய்த் தம்மை நோக்கிக்…

Continue Readingஉயிர்த்தெழுந்த உன்னதர் இயேசு உன்னருகே தான் இருக்கிறார்…

என் மீட்பர் உயிரோடிருக்கிறார்

Inspiration HOME என் மீட்பர் உயிரோடிருக்கிறார் ஆண்டவரும் உலக இரட்சகருமாகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். தேவனுடைய பெரிதான கிருபையினால் இந்த செய்தியின் மூலமாக உங்களைச் சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியடைகிறேன். கிறிஸ்தவர்களுடைய பெரிய நம்பிக்கை, விசுவாசம், பொக்கிஷம் ஆண்டவராகிய இயேசு…

Continue Readingஎன் மீட்பர் உயிரோடிருக்கிறார்

அரசன் கொடுத்த டாஸ்க்

Inspiration HOME Children's Special ஹலோ குட்டீஸ்!, இயேசுவை அறியாத அரசன் ஒருவனுடைய அவையில் கிறிஸ்தவ புலவர் ஒருவர் இருந்தார். ஒரு நாள் அரசன் அந்தப் புலவரை வரவழைத்து, நீயும் இயேசு தான் உண்மையான தெய்வம் என்கிறாய், உனக்கு ஒரு பஹள்ந்…

Continue Readingஅரசன் கொடுத்த டாஸ்க்

ஏன் தான் எனக்கு இந்த பாடோ ?

Inspiration HOME ஏன் தான் எனக்கு இந்த பாடோ? அவர் தாமே சோதிக்கப்பட்டுப் பாடுபட்டதினாலே, அவர் சோதிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு உதவி செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார்-எபிரெயர் 2:18 கிறிஸ்துவில் அன்பான வாலிபத்தம்பி, தங்கைகளே, நம்முடைய பாடுகளை சிலுவையில் சுமந்து தீர்த்த நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின்…

Continue Readingஏன் தான் எனக்கு இந்த பாடோ ?

பிள்ளைகளே எனக்கு செவிகொடுங்கள்

Inspiration HOME பிள்ளைகளே எனக்கு செவிகொடுங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்!இதுவரை இல்லாத அளவு விஞ்ஞான வளர்ச்சி, நாகரீக மாற்றங்கள், ஊடகங்கள் வழியாக சினிமா, சின்னத்திரை, சிற்றின்பங்கள் யூ-டியூபில் விதவிதமான சமையல், அழகுக்குறிப்புகள், விதவிதமான வைத்திய முறைகள், வீட்டுத்தோட்டம்…

Continue Readingபிள்ளைகளே எனக்கு செவிகொடுங்கள்

நான் குருடனுக்குக் கண்ணும் சப்பாணிக்குக் காலுமாயிருந்தேன்​

Inspiration HOME நான் குருடனுக்குக் கண்ணும் சப்பாணிக்குக் காலுமாயிருந்தேன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். தேவனுடைய பெரிதான கிருபையினால் இந்த செய்தியின் வாயிலாக உங்களைச் சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும், எங்கு பார்த்தாலும்…

Continue Readingநான் குருடனுக்குக் கண்ணும் சப்பாணிக்குக் காலுமாயிருந்தேன்​